top of page
Gotlandsarboristen

Om

Gotlandsarboristen startade sin verksamhet 2020 och drivs av Hannes Mattsson Gusfors. Hannes har en 2-årig yrkesexamen från den mest omfattande utbildningen som finns i Sverige för arborister, Hvilan utbildning i Skåne. Utbildningen på Hvilan ger den helhet som arboristyrket innebär, det handlar inte bara om att kunna fälla träd eller att klättra utan det krävs kunskap bakom de beslut som ska fattas. Utbildningen på Hvilan omfattar, förutom en omfattande praktik på de största Arboristfirmorna i Sverige, både trädfysiologi och kunskap om de olika trädarterna och vilka sjukdomar och svampar som kan drabba dessa.

När ni hör av dig till oss så kan ni lita på att ni får professionellt bemötande och hittar vi en helhetslösning anpassad efter era behov och vi ser till att vi och våra samarbetspartners har de utbildningar och försäkringar som krävs för arbetet.

Trädgårdstjänster omfattas av RUT-avdraget och du kan därmed dra av 50% av priset på arbetet.

Vi kan även erbjuda andra trädgårdstjänster i samarbete med Kulturvårdens Trädgård Gotland.

Om: Om
bottom of page